Fabrikken

Fabrikk, kontor og verksted er samlokalisert og ligger øverst i Solbergveien (nr 106), ca 4 km kjøring fra Hokksund.

På fabrikken blir sand og stein lagret forsvarlig under tak, med et gunstig frittfall ned i tilhørende vekt. Sement, Mikrosilika, tilsetningsstoffer og vann doseres også i separate vekter med meget høy nøyaktighet. Fabrikken har en enakslet tvangsblander, som slipper 2 m3 ferdigblandet betong ned i betongbilen pr. 60 sek. Vårt datasystem overvåker blandeprosess og kvalitetssikrer våre betongleveranser. Ovennevnte forhold i kombinasjon med fabrikkens viktigste ressurs – våre blandeoperatører som er høyt kvalifiserte fagfolk.