Våre verdier

For at vi i Hokksund Betong skal innfri kundenes forventninger må vi gjøre jobben skikkelig, hver dag. Vi må dra i samme retning og det krever god tone og god kommunikasjon både internt og eksternt. Våre verdier er styrende for hvordan vi omgås med hverandre og kjennetegner vår adferd i møte med kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Vi er klar over at dette forplikter, men vi håper og tror at vi står inne for verdiene våre:

KVALITET 

Vi leverer kvalitet, alltid!

SERVICE 

Vi skal lytte, forstå og hjelpe våre kunder.

SAMARBEID 

Vi søker gode løsninger sammen.

ÆRLIGHET

Vi innfrir forventninger og unngår misforståelser.