Flomsikring i Nedre Eiker

Det finne flere ulike former for flomsikring og i mange tilfeller er betong en viktig del av dette arbeidet. I Nedre Eiker har flom og skadene dette har gitt vært en stor utfordring for kommunen, og spesielt under både Frida i 2012 og ekstremværet i fjor høst gikk Veia, Evja og en bekk i Åsen kraftig over sine bredder.

Det skal utføres betydelige arbeider knyttet til flomsikringstiltak i Nedre Eiker og jobben skal være ferdig til høsten. Isachsen har fått jobben og i den forbindelse er det behov for betydelige mengder med betong og den har vi i Hokksund Betong fått gleden av å levere, via underentreprenør PoB. Gravemaskinene er allerede godt i gang både i Veiabekken ved Wildenveys plass og i Evja ved utløpet under E134. Her skal det blant annet legges nye kulverter med langt større kapasitet enn dagens, slik at vannet kan renne fritt ut i Drammenselva ved store nedbørsmengder.

Under en flom er det ikke alltid vannet i seg selv som er den største utfordringen, men det at vannet ikke har store nok dimensjonerte vannveier og ikke minst de mengdene med masse som vannet tar meg seg. Mye tyder på at Nedre Eiker vil være bedre rustet når neste flom kommer. For flom blir det igjen, det er bare et spørsmål om når.

For å unngå trafikale problemer under arbeidene, blir veien lagt om der de to kulvertene skal bygges. Det gjelder fv. 35 (Nedbergkollveien forbi Wildenveys plass) og E134 ved rundkjøringen ved Statoil.