Leveringsmetoder

Slik kan vi levere betong

Først og fremst handler det om å levere betong av riktig type, til rett sted og til rett tid. Betongen kan leveres fra bil med ulike metoder, og hvilken metode som er riktig i forhold til hver enkelt leveranse avklares med deg som kunde når du bestiller betongen. Vi legger stor vekt på god kommunikasjon – det gjør at vi unngår unødige misforståelser.

Bevegelig transportbånd

Et bevegelig transportbånd har en rekkevidde på inntil 17 meter fra bilen og er en god løsning når støpestedet ligger høyere enn bilen. Transportbåndet kan også føres inn gjennom åpninger i et bygg som dører og vinduer hvis støpestedet er inne.

Teleskoprenne

En teleskoprenne har en rekkevidde på inntil 9 meter fra bilen og kan svinges inntil 180°.  Teleskoprennen kan benyttes der adkomsten til støpestedet er god og hvor leveringshøyden over bakkenivået er under 1 meter.

Betongpumpe/pumpemikser

Denne metoden har lengst rekkevidde og benyttes der hvor det er lang avstand fra betongbilen til støpestedet. Betongpumping benyttes også der hvor høyden er stor. Det finnes løsninger både med pumpeanlegg direkte på betongbil eller en kombinasjon av betongbil og pumpebil.