Fabrikkene

Hokksund

Fabrikken i Hokksund produserer årlig 40 000 m³ betong. Vårt geografiske nedslagsfelt er primært Nedre Buskerud, Asker, Bærum og Oslo. Vi har høy kapasitet på transport og betongpumping, og legger særlig vekt på våre sjåførers kompetanse og deres personlige kontakt med kundene ute på byggeplass.

Drammen

Fabrikken ble åpnet i februar 2020 og er lokalisert på Ryghkollen mellom Mjøndalen og Drammen. Den drives i samarbeid med Ølen Betong frem til sommeren 2023, og leverer betong til prosjektet ny jernbanetunnel i Drammen hvor Veidekke er hovedentreprenør og BaneNOR er byggherre. Leveransen er på ca. 230 000 m³.

Vestfold

Fabrikken er lokalisert på Borgeskogen og har geografisk nedslagsfelt i hele Vestfold. Fabrikken drives gjennom vårt søsterselskap Vestfold Betong AS. Årlig produksjon ved fabrikken er 25 000 m³. Hokksund Betong og Vestfold Betong har tett samarbeid på produksjon, transport og logistikk.