Levering

Leveringsmetoder

Først og fremst handler det om å levere betong av riktig type, til rett sted og til rett tid. Betongen kan leveres fra bil med ulike metoder, og hvilken metode som er riktig i forhold til hver enkelt leveranse avklares med deg som kunde når du bestiller betongen. Vi legger stor vekt på god kommunikasjon – det gjør at vi unngår unødige misforståelser.

Før støping

Det du som kunde må forholde deg til før støpingen skal utføres er at fremkommeligheten til byggeplassen er i orden. Veien må være tilstrekkelig ryddet og ikke minst tåle vekten av betongbilen som med full last kan veie 30 tonn.