Typer betong

Det finnes flere ulike typer betong og bruksområdene er mange. Betong som materiale har lang levetid og stor styrke. Enkelt forklart lages betong ved å blande sement og vann med sand, stein og tilsetningsstoffer. Sementen reagerer kjemisk med vannet og resultatet blir betong. Betong er et anvendelig byggemateriale og brukes fra alt til enkle støttemurer og ulike bygninger til broer, kaianlegg og oljeplattformer.

All betong fra Hokksund Betong produseres etter Norsk Standard NS-EN 206.

Vi leverer fabrikkblandet betong i alle kvaliteter:

  • Gulvbetong/Flytbetong
  • Selvkomprimerende betong (SKB)
  • Fiberarmert betong
  • Sprøytebetong
  • Jordfuktig betong
  • Undervannsbetong
  • Spesialbetong etter spesifikasjon fra kunde