Fordeler med ferdigarmert betong

Vi opplever at stadig flere går over til ferdigarmert betong. Det forstår vi godt da det gjør støpingen både raskere og ofte rimeligere.

Du slipper arbeidet med henting og legging av armeringsnettet og i noen sammenhenger gir det mulighet for redusert gulvtykkelse.

Fibrene er utformet slik at de oppnår god forankring i betongen. Armeringen blir jevnt fordelt i hele tverrsnittet og gir en bedre svinnarmering. Anvendes i hovedsak til alle gulver på grunn, samt påstøper. Ved denne metoden reduseres faren for riss og sprekker. Ferdigarmert betong blir stadig mer brukt i profesjonelle sammenhenger og spesielt der tiden er avgjørende. Kort fortalt; høy ytelse, brukervennlighet, holdbarhet og kostnadseffektivt. Ta kontakt om dere vil vite mer.