Ny betongstandard

Betong er et fag og som i de fleste andre bransjer så gjøres det stadig nye oppdagelser og fremskritt. I takt med forskning og utvikling kommer det nye krav og standarder.

Her kan du lese mer om den nye standarden NS-EN 206:2013 + NA: 2014 som ble innført den 1. desember 2014.

NS-EN 206:2013+NA:2014 gjelder for betong til plasstøpte konstruksjoner, prefabrikkerte konstruksjoner og lastbærende produkter for bygg- og anleggskonstruksjoner. Det nasjonale tillegget angir egne nasjonale bestemmelser som gjelder for konstruksjoner i Norge. Den nye standarden er strengere enn i mange andre europeiske land og det skyldes bl.a. at komiteen i Norge har vurdert klimaforholdene hos oss som tøffere.

Den forrige utgaven av NS-EN 206 besto av to deler som nå er slått sammen til en betongstandard (den generelle NS-EN 206-1 og NS-EN 206-9 som omhandlet selvkomprimerende betong). Både hoveddelen av standarden og det nasjonale tillegget til standarden er revidert. Nye områder er inkludert i standarden, og flere bestemmelser er endret.

En vesentlig endring fra den gamle NS EN 206 NA er i tab NA 12. Kravet til v/c tallet i M60 klassen skal være 0,55 istedenfor 0,60 (der hvor det brukes blandingssement som f.eks. Miljøsement). M60 gjelder nå bare for rene Portland Sementer. En annen ting er at man har fått med flere alternativer til bindemiddel bl.a. Cemex sin Lavvarmesement (CEM III B) i standarden. Den nye standarden tillater nå bruk av bl.a. Miljøsement med 10 % silika som sulfat resistent betong.

Oppsummering av de viktigste endringene siden forrige utgave:

– Selvkomprimerende betong er inkludert i den generelle delen slik at det nå kun er én del

– Bestemmelser for fiberarmert betong er inkludert

– Bestemmelser for resirkulert tilslag er inkludert,

– k-verdimetoden for delmaterialene flygeaske, silikastøv og slagg er revidert

– Nye krav til betongsammensetning

– Nye metoder for samsvarsvurdering

– Det er gitt tilleggskrav for betong for spesielle geotekniske arbeider.

Til informasjon vil det komme to nye publikasjoner før ferien i år:

Lavkarbon-publikasjonen: Denne setter/definerer krav til ulike lavkarbon-klasser i Norge. Det finnes 3 klasser, A, B og C. Hokksund Betong vil kunne levere lavkarbon-betong i alle klasser.

Gulv-publikasjonen: Denne er ute til høring nå og bransjen håper denne vil være et verktøy for entreprenører, konsulenter mm. for å bedre utførelse, kvalitet og sluttresultat på gulvbetong og påstøper.