Profilbetong og glidestøp

Vi liker å bidra med betong til det aller meste og i sommer var vi heldige og fikk være med på en stor jobb med glidestøp av siderekkverk sammen med NCC. Vi var med og støpte ca. 1 km. med siderekkverk på Hurumveien mellom Åros og Sætre. En slik jobb er ikke hverdagskost for oss og ei heller for amatører:-).

Glidestøp til bygging av midtdelere, siderekkverk og kantstein er en velkjent metode for de som kan det, men det kreves spesialutstyr som svært få i Norge sitter på. Det er fascinerende å se hvordan betongen former seg mens alt er i bevegelse og meter for meter bare blir til. Det å se på utførelsen minner oss nok en gang på fleksibiliteten betong som byggemateriale representerer.

Noen av fordelene som nevnes med profilbetong er at metoden i mange tilfeller er vesentlig rimeligere enn tradisjonelle løsninger. Både fordi det går mindre tid og at materialkosten er lavere. Andre positive effekter er mindre trafikkforstyrrelse og i mange tilfeller er levetiden lengre på selve konstruksjonen. Samtidig kan profilen på konstruksjonen tilpasses både praktisk og estetisk nøyaktig etter forholdene.

 

Kort beskrivelse av metoden:

Det merkes opp hvor betongprofilet ønskes plassert og rett støpeform påmonteres støpemaskinen. Betong fra betongbilen leveres i maskinen. Så vibreres betongen ned i støpeformen og armeringsjern mates inn fortløpende. Betongprofilen står igjen når maskinen kjører fremover. Et støpeteam med en støpevogn kan produsere flere hundre meter pr. dag.