Verdiene til Hokksund Betong

Hokksund Betong ble startet i 1968 – med andre ord for snart 50 år siden… «Veien blir til mens du går» er det mange som sier og for Hokksund Betong var det nok sånn lenge. Men de siste årene har vi jobbet etter en plan – og det har gitt resultater. En ting er hvor vi vil, og en annen ting er hvordan vi ønsker å være.

Etter snart 50 år ble vi altså enige om at det var på tide å definere kjerneverdiene til Hokksund Betong. Våre verdier skal være styrende for hvordan vi omgås med hverandre og skal kjennetegne vår adferd i møte med kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Vi er klar over at dette forplikter, men vi håper og tror at vi står inne for verdiene våre. Etter en prosess og en samling med alle ansatte kom vi frem til følgende fire verdier:

KVALITET – Vi leverer kvalitet, alltid!

SERVICE – Vi skal lytte, forstå og hjelpe våre kunder.

SAMARBEID – Vi søker gode løsninger sammen.

ÆRLIGHET – Vi innfrir forventninger og unngår misforståelser.

Vi i Hokksund Betong skal dra i samme retning og i den forbindelse er våre nedfelte verdier et godt fundament for å styre adferd og holdninger på veien framover. Vi vil fortsatt møte utfordringer, det vil fortsatt være uenighet og usikkerhet om hvordan vi skal løse ulike situasjoner, men i bunn ligger verdiene som et hjelpemiddel for hvordan vi skal finne løsninger – både internt og eksternt.